کتابشناسی

    آثار پراکندۀ مجلسی یا منسوب به او آثاری که نام آنها به ترتیب حروف الفبا خواهد آمد، عبارت­اند از: 1) آثاری پراکنده که اطلاعاتی کافی دربارۀ آنها در مآخذ مرجع ما موجود نبود.
در فهرست آتی نام و مشخصاتی از آثار مجلسی می­آید که در فهرست­های مأخذ، تاریخی برای نگارش آنها نیافتیم. این فهرست به ترتیب حروف الفبا می­آید. نام کتاب/ رساله
اثر آيت الله حاج محمد باقر كمره‏اى، ترجمه جلد شانزدهم بحارالانوار به زبان فارسى در 27 آبان سال 1361 ش ميباشد كه توسط آقاى محمد بهشتى تصحيح شده است. جلد شانزدهم از مجموعه بيست و پنج جلدى كتاب بحار، كه مطابق جلد 71 الى 73 از مجموعه 110 جلدى است كه در مورد آداب معاشرت و آداب و سنن مى باشد.
اثر آيت الله حاج محمد باقر كمرهاى، ترجمه جلد شانزدهم بحارالانوار علامه مجلسى به زبان فارسى در 20 شهريور سال 1362 ش برابر با سوم ذيحجه سال 1403 ق ميباشد كه توسط آقاى محمد بهشتى تصحيح شده. جلد شانزدهم از مجموعه بيست و پنج جلدى كتاب بحار، كه مطابق جلد 71 الى 73 از مجموعه 110 جلدى است كه در مورد آداب معاشرت و آداب و سنن مى باشد كه آداب و سنن ترجمه جلد 73 اين كتاب به شمار ميرود.