کتابشناسی

ترجمه، شرح و خلاصه تمام كتاب بحار الانوار از روى مجموعه بيست و پنج جلدى آن است كه توسط على نقى فيض الاسلام انجام گرفته است.
ترجمه قسمت اول جلد دهم از بحار الانوار از مجموعهى 25 جلدى و جلد 43 از مجموعه 110 جلدى مى باشد كه توسط آقاى محمد جواد نجفى به زبان فارسى در سال 1354 ترجمه گشته است. اين كتاب پيرامون زندگانى، فضائل، مناقب و همچنين معجزات حضرت زهراء و حسنين عليهم السلام مى باشد.
ترجمه جلد 65 بحار الانوار از مجموعه 110 جلدى طبق چاپ بيروت، مطابق قسمت وسط از جلد 15 بحار از مجموعه 25 جلدى چاپ كمپانى است كه توسط آقاى على تهرانى در سال 1397 ق به فارسى ترجمه شده است. جلد 15 بحار از مجموعه 25 جلدى، دربارهى ايمان و كفر است كه از باب 15 تا 7، درباره فضائل و صفات شيعه مى گويد. اين كتاب كه از باب 15 شروع مى شود، بر طبق آيات و احاديث وارده، فضائل شيعيان را بيان ميدارد.
ترجمه جزئى از جلد هفدهم از مجموعه بيست و پنج جلدى كتاب بحار الانوار، مطابق جلد هفتاد و چهارم از مجموعه 110 جلدى است، كه توسط آقاى سيد عبد الحسين رضائى به زبان فارسى، در سال 1357 ش، ترجمه شده است. كتاب، جامع پندها، اندرزها، خطبه‏ها، سخنرانيها، داستان‏هاى رسيده‏ى از طرف خدا و رسولش( ص) و بزرگان معصومين و پاكان، مى باشد.
                                                             &n