تصاویر

سالشمار  تآسیس تا انقراض سلسله صفویه و نیز جایگاه زمانی حضور علامه مجلسی در دوران این سلسله تعیین شده است 
یکی از آخرین اجازات علامه مجلسی اجازه اجتهاد، روایت حدیث و کتاب و همچنین اجازه مصرف خمس، از انواع اجازاتی است که در قرون مختلف، عالمان برجسته بویژه مجتهدین برای شاگردان و حتی گاه همطرازان خود می‌نوشتند. اجازه اجتهاد تأیید قدرت استنباط است که میان مجتهدان شیعه به ویژه در دوره قاجاری به این سوی رایج بوده است.
دستنوشته علامه محمد باقر مجلسي
تقريبا سه عكس و تصوير از علامه مجلسى در دست هست. تصوير اول همان است كه در مقبره مرحوم مجلسى (اصفهان) بوده و در سال 1323 شمسى با وصيت- نامه آن مرحوم، در يك صفحه بزرگ چاپ و منتشر و در «ريحانة الادب» و بعضى از كتابها نيز كليشه شده است.