تصوير علامه مجلسى‏

تقريبا سه عكس و تصوير از علامه مجلسى در دست هست. تصوير اول همان است كه در مقبره مرحوم مجلسى (اصفهان) بوده و در سال 1323 شمسى با وصيت- نامه آن مرحوم، در يك صفحه بزرگ چاپ و منتشر و در «ريحانة الادب» و بعضى از كتابها نيز كليشه شده است.

 

تصوير دوم در جلد اول «بحار الانوار» طبع «دار الكتب الاسلامية حاج شيخ محمد آخوندى» چاپ شده، و ما نيز از روى كليشه آن، در اين كتاب چاپ كرديم.

تصوير سوم متعلق بآقاى سيد محمد مشكاة استاد دانشگاه تهران بوده كه در جلد اول فهرست كتابخانه ايشان كه بدانشگاه تهران اهداء نموده ‏اند، چاپ شده.

ما براى اطلاع، نامه ‏اى بآقاى مشكاة نوشته و در باره اين تصويرها و اصالت تصوير متعلّق بخودشان توضيح خواستيم، ايشان در جواب نوشته ‏اند:

«تصويرى كه در كتابخانه اهدائى بنده موجود است: و عكسى از آن در جلد اول فهرست كتابخانه مزبور بچاپ رسيده، معتبرترين عكسى است كه از مرحوم مجلسى وجود دارد. زيرا اين تصوير را مرحوم آقا نجف نقاش معروف (كه چند سالى بعد از مجلسى در گذشته) با قلم تواناى خود نقاشى كرده، و بسيار هنرنمائى نموده است. در اين تصوير اصل مينياتور با يك كتيبه نقاشى و تذهيب عالى در جزو كتابخانه اهدائى اين بنده در كتابخانه دانشگاه موجود ميباشد كه در قاب خاتمى گذارده شده و در صندوق نسوز نگهدارى مى‏شود».
تصويرى كه در اين كتاب كليشه شده چند فرق جزئى با تصوير متعلّق بكتاب- خانه آقاى مشكاة دارد. در آن تصوير فرورفتگى بالاى بينى نيست، و بينى كمى فربه‏تر است. بعلاوه محاسن مرحوم مجلسى سفيدتر و كوتاه‏تر و شخصا با حال‏تر ميباشد. خطوط عمامه و لباس هم در اين تصوير درشت و روشنتر است، و جز اينها چندان فرقى ندارد.

منابع: 

مهدى موعود عليه السلام، علي دواني‏ :انتشارات اسلاميه‏ :مقدمه، ص: 122