معرفی شاگردان

میرزا عبدالله اصفهانی افندی، یكی از چهره‌های علمی شاخص سه دهه پایانی دولت صفویه است. وی به جهت دانش پژوهی و سفرهای فراوان در جست‌جوی كتاب، ‌همراهی با علامه مجلسی در تدوین بحارالانوار و هم چنین تألیف كتاب با ارزش «ریاض العلماء و حیاض الفضلاء» شهرت یافته است.
محمدبن علی اردبیلی، عالم عصر صفوی می‌باشد. به جز اشارات کوتاه خود اردبیلی در جامع الرواة، مطلب چندانی درباره زندگی او در منابع نیامده است، وی در حدود سال ۱۰۵۸ به دنیا آمد. [۱] اساتید
میر محمدحسین خاتون آبادی (؟ ـ ۱۱۵۱ق) ؛ فقیه و مؤلف مشهور امامی قرن دوازدهم.  
مير محمدصالح خاتون آبادى (1058ق ـ 1126ق)؛ فقيه، محدّث و عالم امامى قرن دوازدهم.
سید نعمت‌اللّه‌ جزایری‌، فقیه‌، محدّث‌ و ادیب‌ امامی‌ قرن‌ یازدهم‌ و دوازدهم‌ هجری و صاحب تصنیفات عدیده است. وی‌ سرسلسله خاندان‌ مشهور علمی‌ و دینی‌ سادات‌ جزایری‌ بود كه‌ سه‌ قرن‌ در منطقه خوزستان‌ به‌ ویژه‌ شوشتر، خدمات‌ ارزنده‌ای‌ كردند.[1]  
* كتاب : تلامذة العلامة المجلسي * تأليف : السيد احمد الحسيني * نشر : مكتبة آية الله المرعشي العامة - قم * طبع : مطبعة الخيام - قم * الطبعة : الأولى * تاريخ الطبع : 1410 ه‍ ق * العدد : ( 1000 ) نسخة 3