معرفی شاگردان

بیش از هزار نفر از طلاب و دانش‌پژوهان از محضر پر فیض علامه مجلسی استفاده نموده‌اند. علامه اجازه‌های فراوانی نیز به شاگردان خویش داده بود. افراد ذیل از جمله شاگردان علامه‌اند: مولی ابراهیم جیلانی مولی محمدابراهیم بواناتی میرزا ابراهیم حسینی نیشابوری ابوالبرکات بن محمد اسماعیل خادم مشهدی مولی ابوالبقاء