بحار الأنوار

بحار‌الانوار، بزرگترین مجموعه روایی شیعه و حاصل چهل سال تلاش و تحقیق همه جانبه و بی وقفه علامه مجلسی- قدس الله نفسه الزکیة – است.
اثر آيت الله حاج محمد باقر كمره‏اى، ترجمه جلد شانزدهم بحارالانوار به زبان فارسى در 27 آبان سال 1361 ش ميباشد كه توسط آقاى محمد بهشتى تصحيح شده است. جلد شانزدهم از مجموعه بيست و پنج جلدى كتاب بحار، كه مطابق جلد 71 الى 73 از مجموعه 110 جلدى است كه در مورد آداب معاشرت و آداب و سنن مى باشد.
اثر آيت الله حاج محمد باقر كمرهاى، ترجمه جلد شانزدهم بحارالانوار علامه مجلسى به زبان فارسى در 20 شهريور سال 1362 ش برابر با سوم ذيحجه سال 1403 ق ميباشد كه توسط آقاى محمد بهشتى تصحيح شده. جلد شانزدهم از مجموعه بيست و پنج جلدى كتاب بحار، كه مطابق جلد 71 الى 73 از مجموعه 110 جلدى است كه در مورد آداب معاشرت و آداب و سنن مى باشد كه آداب و سنن ترجمه جلد 73 اين كتاب به شمار ميرود.
كتاب« بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار( عليهم السلام)» يكى از آثار متعدد علامه محمد باقر مجلسى( م 1110) و دائرة المعارفى از معارف گوناگون شيعه اماميه است. نحوه گردآورى مطالب
ترجمه، شرح و خلاصه تمام كتاب بحار الانوار از روى مجموعه بيست و پنج جلدى آن است كه توسط على نقى فيض الاسلام انجام گرفته است.
ترجمه قسمت اول جلد دهم از بحار الانوار از مجموعهى 25 جلدى و جلد 43 از مجموعه 110 جلدى مى باشد كه توسط آقاى محمد جواد نجفى به زبان فارسى در سال 1354 ترجمه گشته است. اين كتاب پيرامون زندگانى، فضائل، مناقب و همچنين معجزات حضرت زهراء و حسنين عليهم السلام مى باشد.
ترجمه جلد 65 بحار الانوار از مجموعه 110 جلدى طبق چاپ بيروت، مطابق قسمت وسط از جلد 15 بحار از مجموعه 25 جلدى چاپ كمپانى است كه توسط آقاى على تهرانى در سال 1397 ق به فارسى ترجمه شده است. جلد 15 بحار از مجموعه 25 جلدى، دربارهى ايمان و كفر است كه از باب 15 تا 7، درباره فضائل و صفات شيعه مى گويد. اين كتاب كه از باب 15 شروع مى شود، بر طبق آيات و احاديث وارده، فضائل شيعيان را بيان ميدارد.