بحار الأنوار

ترجمه جزئى از جلد هفدهم از مجموعه بيست و پنج جلدى كتاب بحار الانوار، مطابق جلد هفتاد و چهارم از مجموعه 110 جلدى است، كه توسط آقاى سيد عبد الحسين رضائى به زبان فارسى، در سال 1357 ش، ترجمه شده است. كتاب، جامع پندها، اندرزها، خطبه‏ها، سخنرانيها، داستان‏هاى رسيده‏ى از طرف خدا و رسولش( ص) و بزرگان معصومين و پاكان، مى باشد.
یکی از مهمترین ویژگی‌های بحارالانوار نظم و سبک عجیب و جذاب است پیش خودش زمزمه می‌کند که لطف و عنایت پیامبر (ص) و ائمه (ع) باعث شده که از چنین اجری بهره مند شود.
بحارالانوار معرفی تحلیلی كتاب علامه مجلسی  
نگاهی به زندگی علامه مجلسی  •  نام : محمد باقر  • ولادت: 1037 هجری  •  خاندان
پرسش هدف علامه مجلسی از جمع آوری احادیث ضعیف و صحیح در کنار هم چه بود؟ آیا ایشان فکر نمی کرد که این احادیث بعدها مبنای اشتباهات و برداشت های غلط دیگران گردد؟