مقالات

مرحوم مجلسی که در دستگاه صفویه بود، صفویه را آخوند کرد؛ نه خودش را صفویه کرد. آن ها را کشاند توی مدرسه و توی علم و توی دانش؛ تا آن اندازه ای که البته توانست.( امام خمینی ره)  مقدمه
متن عربی اعتقادات علامه مجلسی اعتقادات علامه مجلسی (ره)
مرحوم مجلسی رضوان الله علیه بعد از بیان روایت امام محمد باقر علیه السلام در خصوص حضور و عبور قرآن از میان صفوف آفریدگان بحث مفصلی میکند دربارۀ معنای این حدیث و بعداً بیانی دارد در تجسم و تکلم قرآن. و در کیفیت حضور و شهادت و تکلم قرآن در قیامت میگوید: سه احتمال داده شده است:
  علامه مجلسی نام علامه مجلسي، محمد مشهور به باقر (محمدباقر) است. نام پدر علامه مجلسي، مولي محمدتقي و معروف به مجلسي اول است. مادر علامه مجلسي دختر سيد صدرالدين محمد حسيني عاشوري قمي است.
علامه مجلسی مجاهد راه علم و دانایی از جمله علماي عصر صفوی است که با وجود برخورداری از علوم عقلی آن را رها کرد و برای احیای علوم نقلی به آیات و روایات روي آورد.
خبرگزاری رسا ـ عضو هیأت علمی دانشگاه قرآن و حدیث گفت: علامه مجلسی باب فارسی نویسی و شرح کتب روایی را باز کرد ایشان مطالب علمی غنی را به زبان فارسی روان برای عموم ‌نوشته‌اند.