علامه مجلسی از نگاه دیگران

محقق كاظمى درباره علّامه مجلسى مى‏گويد: او منبع فضائل و اسرار حكمت و غوّاص بحار الانوار و استخراج كننده گنجينه‏هاى اخبار و رموز آثار، شخصيتى كه همانند او در اعصار و ادوار ديده نشده است، او كشف كننده انوار تنزيل و اسرار تأويل و حل كننده معضلات احكام و مشكلات فهم‏ها با بهترين طريق و نيكوترين دليل بوده است (1) پی نوشت: ( 1). مقدمه بحار الانوار 40.
  گفته اند آيت الله العظمي مرعشي نجفي رحمه الله مي فرمود: من در ميان علماي شيعه تا كنون كسي را مانند مرحوم علامه مجلسي نديدم كه به تمام آداب شرع از واجب و مستحب، مقيد و عامل باشد و اين تقيد ايشان سبب روي آوردن جامعه خويش به اجراي آداب و سنن گرديد و در اين زمينه، كتاب حلية المتقين را به زبان فارسي تأليف كردند.
محدث نوري در بيان مناقب و فضايل علامه مجلسي چنين مي گويد:
اميرمحمدصالح خاتون آبادي، داماد و شاگرد علامه مجلسي درباره اي او چنين گفته است:
محقق اردبيلي در كتاب نفيس جامع الرواة، استادش را اين گونه مي ستايد:
شيخ حرعاملي حديث شناس معروف شيعه و نويسنده كتاب گران سنگ وسائل الشيعه و از معاصران علامه مجلسي است.وي در كتاب أمل الامل چنين مي گويد: مولاي جليل القدر ما، محمدباقر فرزند محمدتقي مجلسي، دانشمندي است بافضيلت، ماهر، محقق، مدقق،علاّمه بسيار دانا، فقيه، متكلم، محدث بسيار موثق، جامع نيكي ها و فضيلت ها، جليل القدر و عظيم الشأن ـ خداوند حياتش را طولاني گرداند.