علامه مجلسی از نگاه دیگران

علامه مجلسى مرد عجيبى بود و خدمتگزارى مانند وى در عالم اسلام يا نيامده و يا كم آمده است. فردى در محضر استاد بزرگوار ما رهبر عظيم الشأن انقلاب ادام الله ظله بى ادبى كرده و گفت: علامه مجلسى دربارى بوده است. ايشان تبسم كرده و فرمودند: خير، بگوييد شاه عباس، شاه سلطان حسين و شاه سليمان دربارى علامه مجلسى بوده و او اينان را استخدام كرد.
  سيد نعمت الله جزايرى كه نامى ترين شاگرد اوست، مى گويد:
هنگامى كه علامه شرح اربعين را به اتمام رساند يكى از فضلاى اهل سنت بعد از ديدن كتاب از راه انصاف و محبت گفت : ما گمان مى كرديم پايه علمى علامه مجلسى منحصر به ترجمه كتاب از عربى به فارسى است تا اينكه كتاب «اسماء و العالم» بحار و «شرح اربعين» او را ديدم، دانستم كه علامه مجلسى دانايى است كه ما فوق او در علم متصور نمى باشد.»([1])
مرحوم آقا احمد كرمانشاهى كه از علماى نامى و ذو فنون بوده و با چهار واسطه خواهرزاده علّامه مجلسى است در كتاب نفيس «مرآت الاحوال» مينويسد:
علّامه طباطبائى بحر العلوم در اجازه‏اى كه به سيد بزرگوار سيد عبد الكريم داده است مرحوم علّامه مجلسى را چنين ثنا گفته است: خاتم المحدّثين و ناشر علوم شريعت، عالم ربانى و نور شعشعانى، خادم اخبار ائمه اطهار و غوّاص بحار الانوار دائى ما علّامه محمد باقر كه شكافنده علوم دين است (1) پی نوشت: . بحار الانوار 102/ 25.