علامه مجلسی از نگاه دیگران

علامه مجلسي رحمة‌ الله عليه. كتاب بحار الأنوار ايشان كه بيش از صد جلد كتاب با اين كيفيت و بسيار عالي، و با اين محتوا و مطالبي كه حاوي همه چيز است دائرة المعارفي است كه مثلش نيست.
  مرحوم مجلسي رضوان‌الله‌عليه چه خدمت عظيمي کرده، و چه سهم بزرگي در گسترش فرهنگ تشيع در ايران داشت؟! من و شما غافليم. ايشان تقريباً تمام معارف شيعه را با قلم خود به زبان فارسي نوشته است. تاريخ انبيا، تاريخ پيغمبر اسلام، تاريخ کربلا و حلية المتقين از جمله آثار ايشان است. کسي که اهتمام کرد تا تمام معارف شيعه را به زبان فارسي درآورد ايشان بود. (1)