قرائتی :علت توفيق مجلسى (ره)

علت توفيق مجلسى (ره)

در بحار از جلد 42 تا 46 جلدهايش براى همه‏ى وصيت نامه هاست. مجلسى چه توفيقى داشته، پدر مجلسى يك شب بلند مى‏شود تا سحر نماز بخواند. حالى به او دست مى‏دهد و بين خودش و خدا اشكى و دعايى و مناجاتى و حالى. وقتى مى‏خواهد دعا كند فكر مى‏كند چه دعايى كند. در آن موقع مجلسى در قنداق و در گهواره بوده و گريه مى‏كند، گريه‏ى بچه باعث مى‏شود كه مسير دعايش عوض شود. مى‏گويد: خدايا اين بچه كه گريه مى‏كند اين را مبلغ دين قرار بده و اين بچه مى‏شود علامه مجلسى كه 200 كتاب نوشته. ايشان كتابهايى نوشته كه حملش براى آدم مشكل است، ورق زدن آن مچ را درد مى‏آورد.

منابع: 

محسن قرائتى‏ :: برنامه درسهايى از قرآن سال 71، وصيت‏وشفاعت، ص: 4