فرمایشات حضرت آیت الله استادی درباره علامه مجلسی

زمان علامه مجلسي ايشان احساس كرد كه الآن دولتي با حمايت از مكتب تشيّع سر كار است؛ يعني مي‌تواند از آن حمايت استفاده كند و در همان زمان قدري جلوتر قدري هم تشيّع گسترش پيدا كرد جمعيّت شيعه‌ها افزون شد، علامه مجلسي احساس كرد كه مردم الآ‌ن شيعه هستند چون سابق شيعه نبودند اطلاعاتي ندارند در ابعاد مختلف نياز دارند اخلاق نياز دارند, تاريخ نياز دارند, قرآن نياز دارند, زيارت نياز دارند در تمام اين ابعاد علامه مجلسي كتاب فارسي در اختيار مردم گذاشت. عين‌الحيات, حق اليقين اگر تاريخ بود تاريخ سه جلدي، اگر اصول عقايد بود حقّ‌اليقين. در تمام ابعادي كه مردم نياز داشتند براي زيارت طرفةالزائر براي دعا زادالمعاد حتي براي نماز و تعقيب نماز كتاب مقباس نوشت هر چه مردم نياز داشتند حالا اين مردم عموم مردم بودند، فارسي‌زبان بودند بايد كتاب فارسي باشد و اتفاقاً من اين را در بسياري از جلسات نقل كرده‌ام كه آن كتاب هزار سال فارسي چنين اسمي دارد كه هزار سال نثر فارسي آن نويسنده كتاب اعتراف كرده اعلام كرده كه نثر علامه مجلسي در آن دوران بهترين نثر در دوران خودش بوده است  (1)

پی نوشت:

1- فرمایشات حضرت آیت الله استادی در مراسم رونمایی از کتاب ارزشمند مفاتیح الحیات

منابع: 

پایگاه اطلاع رسانی اسراء