علامه مجلسی از دید گاه آيت ‏اللّه العظمى مظاهرى‏

علامه ‏ى مجلسى 64 سال بيشتر عمر ندارد. و معمولًا 64 سال 14 سال طفوليت است. 50 سال اما تشيع را زنده كرد. اما رسيد به آن‏جا از نظر خدمت به دين كه سنى‏ها مى‏گويند بگوييد دين علامه مجلسى راستى كتاب‏هاى علامه مجلسى را روى هم بچينيد تا طاق مى‏رود. از همه كتاب‏ها كه بگذريم به قول حضرت امام كرامت، 100 جلد بحار- روايات اهل‏بيت- زنده كرد اهل‏بيت را- روايات اهل‏بيت- را جمع كرد. اما فقط جمع روايات كه نيست- جمع بين روايات هم هست. تحقيق‏هايى كه علامه مجلسى در بحار دارد. فلسفى، عرفانى، فقهى و بالاخره مى‏بينيم كه علامه مجلسى رضوان الله تعالى عليه در تمام علوم وارد بوده است. چه جور مى‏شود 50 سال نظير علامه‏ى مجلسى در ميان علماى ما زياد است. چه جور مى‏شود علامه‏ى مجلسى در حالى‏كه خدمت به دين كرده است، اما يك عارف به تمام معنا است. رسيد ه است از نظر سير و سلوك به‏ مقام لقاء توانسته است خودسازى كند. انسان وقتى كه وارد كتاب‏هاى علامه مجلسى مى‏شود مى‏بيند كه راستى خود را ساخته است خيلى از علماى بزرگ چنين است. خدمت به دينشان، خدمت به خودشان و خودسازى‏شان، خدمت به خدا، پيامبر، اهل‏بيت، يعنى ترويج دين‏شان، در اثر توجه به اين‏كه از اين عمر بايد استفاده كرد

منابع: 

آيت‏اللّه العظمى مظاهرى‏ :دروس اخلاق، تهذيب‏نفس، ص: 635