علامه مجلسی از دیدگاه استاد انصاریان

مرحوم مجلسي اعلی الله مقامه الشريف آدم پرکاري بوده است واقعاً از انسان‌هاي شگرف دورة تاريخ بوه است حالا آن زمان مي‌گويند سيد نعمت الله جزايري که سال‌هاي بعد از استاد هم زنده بود و جرياناتي هم ديده بود، هم زمان حيات مجلسي و هم بعد از مرگ مجلسي که جريان بعد از مرگش را «روضات الجنات» نقل مي‌كند ايشان مي‌گويد: استاد ما آنقدر توفيق الهي شامل حالش بوده است که فقط کتاب‌هايي که نوشته اگر ما اين کتاب‌ها را به سن 73 ساله اش تقسيم کنيم که 24 ساعته از روز به دنيا آمدن شروع کرده باشد به نوشتن تا مرگش، نوشته‌ها از عمرش اضافه مي‌ماند حالا شما با چند کتابش آشناييد، 110 جلد بحارالانوار، 25 جلد مراة العقول، که شاهکار علمي مرحوم مجلسي است، (1)

و- این توفیق از - فرصت شناسی پدری چون علامه محمدتقی مجلسی که در دل شب پس از نماز شب خویش برای فرزندش دعا کرد تا خداوند او را از خادمان راستین دین قرار دهد اشاره کرد و افزود به همین دلیل فرزندش به عالمی بزرگ به نام علامه محمدباقر مجلسی تبدیل شد که به گفته یکی از اندیشمندان غربی در عظمت او می‌توان دین شیعه را دین علامه محمدباقر مجلسی نامید!(2)

پی نوشت: 

1- تفسیر قرآن ـ جلسه پانزدهم

2- استاد انصاریان: بهترین اتفاقات در طول تاریخ حاصل فرصت شناسی به‌موقع است!