حافظ ابونعیم اصفهانی

حافظ ابو نُعَیم اصفهانی

حافظ ابو نُعَیم احمد ابن عبدالله بن اسحاق بن موسی بن مهران اصفهانی
وی از بزرگان و مشاهیر محدثین اصفهان است . و نسب علامه محمد باقر مجلسی به او می رسد .
در سال 330 یا 336 متولد گردید . جهت اخذ حدیث و کسب علم به بیشتر شهر ها و مراکز علمی زمان خود سفر کرد .
عده زیادی در خدمت او علم حدیث را فرا گرفته اند .
در سال 430 در اصفهان وفات یافت و در قبرستان آبخشان اصفهان مدفون گردید و قبر او تا زمان علامه مجلسی باقی بود .

میر لوحی سبزواری از روی دشمنی و حسادتی که با مجلسی داشت مردم و مریدان خود را تحریک کرد تا به جرم سنی بودن قبر او را خراب کردند .
محل قبر او را در مقابل غسالخانه قدیم قبرستان نشان می دادند و تا زمان تالیف کتاب « روضات الجنات » معروف بوده است .
در سالهای اخیر غسالخانه را خراب کرده و به خانه تبدیل کرده اند و کلیه آثار آن از بین رفته است .
محل آن در کوچه ای که جنب مسجد امیر المومنین به سمت چهارسوی درب شیخ می رود – در اولین کوچه سمت چپ به سمت مشرق بوده است .

دانلود فایل صوتی

منابع: 

صدا و سیمای مرکز اصفهان