زندگینامه

متن عربی اعتقادات علامه مجلسی اعتقادات علامه مجلسی (ره)
علامه مجلسی مجاهد راه علم و دانایی از جمله علماي عصر صفوی است که با وجود برخورداری از علوم عقلی آن را رها کرد و برای احیای علوم نقلی به آیات و روایات روي آورد.
  محله‌های قدیمی اصفهان هر یک گویای خاطرات ناگفته بسیاری است که رازها و اسرار فراوانی را در خود نهان کرده و تنها اگر اشتیاق آن یافتی که با پای پیاده در کوی و برزنش راه بیفتی و سر از این اسرار در بیاوری، خواهی فهمید که این شهر حتی در گورستان‌هایش هم فرهنگ و هنر انسانی را به بهترین شکل ممکن متجلی ساخته است.
تولد: علامه ( محمد باقر) مجلسی به سال 1037 هجری چشم به جهان گشود. پدرش ملا محمد تقی مجلسی از شاگردان بزرگ شیخ بهایی و در علوم اسلامی از بزرگان روزگار خود به شمار می رفت و مادرش دختر صدرالدین محمد عاشوری خود از پرورش یافتگان خاندان علم و فضیلت بود.
علامه محمدباقر مجلسی تولد علامه محمد باقر مجلسی در سال 1037 هجری چشم به جهان گشود . (1) پدرش مولا محمد تقی مجلسی از شاگردان بزرگ شیخ بهایی و در علوم اسلامی از سرآمدان روزگار خود به شمار می رفت . مادرش دختر صدرالدین محمد عاشوری (2) است که خود از پرورش یافتگان خاندان علم و فضیلت بود .
  ریشة اندیشه اهل خراسان بود و مشهور به آخوند خراسانی. دلش را در کربلا جا گذاشته بود و برمی گشت. خسته بود. خوابید...