شخصیت معنوی علامه مجلسی

ميرمحمدصالح خاتون آبادي، داماد، شاگرد و همراه هميشگي علامه مجلسي درباره فضايل علامه چنين مي گويد: مدت چهل سال از باقي عمرم را در خدمت او سپري كردم و از فيوضات او بهره مند گشتم، در حالي كه آثار كرامت و استجابت دعاهايش را به چشم ديدم و در اين مدت جز حسن نيت و اخلاص و صفاي باطن از وي نديده ام.1
متن کامل وصیت نامه علامه مجلسی(ره)