مرآة العقول

  نقد و بررسى كتاب «مرآة العقول»   على نصيرى‏ «1» چكيده‏
  علامه مجلسى و مرآة العقول‏ «1» چكيده‏
نام مؤلف: علامه محمد باقر مجلسى ره( م 1110 قمرى) كتب اربعه به عنوان منابع اصلى سنت نزد اماميه جايگاهى رفيع دارد و در اين ميان كتاب كافى مرحوم كلينى از اهميتى ويژه برخوردار است. مرحوم مجلسى در كتاب مرآة العقول روايات كافى را به تفصيل شرح داده‏اند. ايشان در ذيل هر روايت در ابتدا ميزان اعتبار سند آن را مورد توجه قرار داده و سپس محتواى آن را شرح مى ‏دهند.