مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول‏

نام مؤلف: علامه محمد باقر مجلسى ره( م 1110 قمرى)

كتب اربعه به عنوان منابع اصلى سنت نزد اماميه جايگاهى رفيع دارد و در اين ميان كتاب كافى مرحوم كلينى از اهميتى ويژه برخوردار است.
مرحوم مجلسى در كتاب مرآة العقول روايات كافى را به تفصيل شرح داده‏اند. ايشان در ذيل هر روايت در ابتدا ميزان اعتبار سند آن را مورد توجه قرار داده و سپس محتواى آن را شرح مى ‏دهند.

تاريخ تاليف و چاپ‏
مؤلف شرح روضه را در سال 1076 قمرى به پايان برده و سپس به شرح اصول و فروع پرداخته و اين كار تا سال 1102 ادامه يافته است. با اين حال قسمت‏هايى از آن ناقص مانده و در هنگام وفات تكميل آن را به داماد خود مير محمد صالح خاتون آبادى صاحب كتاب حدائق المقربين( م 1126) واگذار نموده است. اين قسمت‏ها عبارت‏اند از كتاب زكات، كتاب عشرت و نيمى از كتاب‏هاى صلاة و دعاء.( الذريعه / 20 / 279 و 280)
كتاب مرآة العقول با تصحيح حجة الاسلام سيد هاشم رسولى محلاتى در 26 جلد به همراه مقدمه‏ى علامه عسكرى( در دو جلد) توسط دار الكتب الاسلاميه بين سال‏هاى 1363 تا 1369 شمسى در تهران چاپ و منتشر شده است. 12 جلد نخست شرح اصول، 12 جلد بعدى شرح فروع و 2 جلد آخر شرح روضه‏ى كافى است.