حلیة المتقین

   مقدمه بسم اللّه الرحمن الرحیم باب اول : در بیان آداب جامه : و کفش پوشیدن فصل اول : درفضیلت تجمل و زینت کردن فصل دوم : دربیان جامه هائیکه حرام است پوشیدن آنها فصل سوم : درپوشیدن پنبه و کتان و پشم فصل چهارم : در بیان رنگهائیکه در جامه سنت یا مکروه است
اثر علامه محمد باقر مجلسى دربارهى آداب، سنت‏ها و اخلاق اسلامى است به زبان فارسى ميباشد.
  حِلْیَة المُتَّقین (به معنای زینت پرهیزکاران) یکی از معروف ترین آثار علامه محمد باقر مجلسی(۱۰۳۷ ـ ۱۱۱۰ق) است که به زبان فارسی نگاشته شده و در باب اخلاق، آداب و سنن اسلامی است. این اثر که در 14 باب و یک خاتمه آمده است به دلیل جایگاه و اهمیت آن به زبان های گوناگون ترجمه و تلخیص شده است.