ملاذ الاخیار

معرفی اجمالی کتاب

اين كتاب يكى از شروح معتبر روايات اماميه است كه مرحوم مجلسى به درخواست فرزندش محمدصادق آن را تاليف نموده است. وى حواشى متعددى كه در مدتى نسبتاً طولانى بر قسمت‌هاى مختلف كتاب تهذيب شيخ طوسى از طهارت تا ديات نگاشته بوده در اين كتاب جمع‌آورى نموده ولذا تاريخ تحرير اين حواشى بسيار مختلف است. به عنوان مثال كتاب حج در سال 1094 و كتاب صلاة در 1109 به پايان رسيده است.
مؤلف در اين كتاب پس از نقل روايت ابتدا سند آن را مورد بررسى قرار مى‌دهد و سپس در صورتى كه متن روايت نياز به توضيح داشته باشد به شرح متن و دلالت حديث مى‌پردازد‌.
كتاب حاضر "ش‍رح‍ی اس‍ت‌ ب‍ر ت‍ه‍ذي‍ب‌ الاح‍ك‍ام‌ شیخ طوسی"، که تهذیب الاحکام خود ش‍رحی است بر المقنعه ش‍ي‍خ‌ م‍ف‍ي‍د.
وضعیت نشر

ملاذ الاخيار با تحقيق حجت الاسلام سيد مهدى رجايى توسط كتابخانه‌ى آيت الله مرعشى ره در 16 جلد در شهر قم چاپ و منتشر شده است. جلدهاى اول تا ششم كتاب در سال 1406 و جلدهاى هفتم تا شانزدهم در سال 1407 قمرى به چاپ رسيده‌اند.

مطالعه کتاب

منابع: 

مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، جامع فقه اهل البیت 2 [لوح فشرده]: بخش کتابشناسی، معرفی "ملاذ الاخیار".