فهرست بحارالانوار

فهرست اجمالي بحارالانوار بر اساس چاپ 25 جلدي بدين گونه است:

جلد اول: عقل و جهل، فضيلت دانش و دانشمندان و گروه هاي گوناگون آنان، حجيت روايات و قواعد كلي كه احكام از آن ها استخراج مي شود، مذمت قياس به همراه مقدمه مفصل درباره مآخذ و مصادر بحارالانوار. اين جلد، 40 باب دارد.
جلد دوم: توحيد و صفات خداوند، عدل و اراده الهي، اسماء الحسني الهي. اين جلد، 31 باب دارد.
جلد سوم: عدل، مشيّت، اراده، قضا و قدر الهي، هدايت و گمراهي، امتحان، طينت، ميثاق، توبه، علل احكام، مقدمات مرگ، حالات برزخ و قيامت و سختي هاي آن و بهشت و دوزخ. اين جلد، 59 باب دارد.
جلد چهارم: احتجاج و مناظره هاي امامان معصوم (ع) و صحابه و دانشمندان بزرگ با مخالفان در 83 باب.
جلد پنجم: حالات پيامبران از آدم تا خاتم، اثبات عصمت آنان، پاسخ به اشكال هايي كه بر آنان وارد كرده اند، در 83 باب.
جلد ششم تا سيزدهم: زندگاني حضرت پيغمبر اكرم صلی الله علیه و آله ، امامت، تاريخ خلفا و زندگاني حضرت فاطمه زهرا (س) و حضرت امير مؤمنان علي (ع)و 12 امام معصوم شيعيان.
جلد چهاردهم: آسمان و جهان و پيدايش آن ها در 210 باب.
جلد پانزدهم تا هفدهم: اخلاق و آداب اسلامي.
جلد هجدهم: احكام فقهي در دو بخش: طهارت و صلات، متن كامل رساله قبله شناسي شاذان.
جلد نوزدهم: در دو بخش زير آمده است:
1. فضايل قرآن، آداب و ثواب تلاوت قرآن و اعجاز و شگفتي هاي آن و تفسير نعماني در 130 باب؛
2. ذكر و انواع آن، آداب دعا و شرايط آن، تعويذات و دعاهاي گوناگون در 131 باب.
جلد بيستم: زكات، صدقه، خمس، روزه و اعمال سال در 122 باب.
جلد بيست و يكم: احكام فقهي، حج و عمره، بخشي از تاريخ مدينه منوره، جهاد و مرزداري و امر به معروف و نهي از منكر در 84 باب.
جلد بيست و دوم: زيارات نقل شده از امامان معصوم (ع)
جلد بيست و سوم: احكام عقدها و ايقاعات.
جلد بيست و چهارم: ديگر احكام فقهي.
جلد بيست و پنجم: اجازات و تمام فهرست شيخ منتجب الدين رازي.1

پی نوشت:

1. فيض قدسى، صص 89 ـ 100؛ مفاخر اسلام، ج 8، صص 168 ـ 171.

منابع: 

کتاب اُسوه محدثان ::يوسف قربانى :ناشر و تهيه كننده: مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما