علت وجود روایات ضعیف در کتاب بحارالانوار

پرسش

چرا علامه مجلسی در بحارالانوار روایات ضعیف بسیاری را نقل نموده است؟ من خوانده ام که او تلاش نمود که روایات کاذب بحار را از بین ببرد اما قبل از اینکه بتواند این کار را انجام دهد از دنیا رفت.

پاسخ

وضعیت مرحوم علامه مجلسی در گرد آوری بحار الانوار بسیار متفاوت از شرایط عادی است. اگر بخواهیم کار ایشان را به امری محسوس تشبیه کنیم، مانند آن است که کسی جواهرات و طلاها از جیبش به زمین ریخته شده و از سوی دیگر راهزنان در تعقیب او هستند، عاقلانه­ترین کار این انسان آن است که جواهرات را با خاشاک و خاکهای اطراف جمع کرده و با خود ببرد و در فرصت مناسب به تجزیه خاشاک از جواهرات بپردازد. زیرا اگر بخواهد در همان منطقه به تجزیه آنان بپردازد ممکن است دشمنان و راهزنان سر رسیده و جواهرات را به یغما ببرند. از این جهت کار علامه مجلسی بسیار ارزشمند اشت و بر عهده محققین بزرگوار است که به تحلیل و اصطیاد روایات ارزشمند اثر گرانقدر بحار الانوار بپردازند و البته این تمثیل تا حدود زیادی دیگر کتب روایی شیعه را هم شامل می­شود.

منابع: 

پایگاه حوزه