صحت حدیث امام عصر (عج) در مورد کتاب کافی و نظر علامه محمد باقر مجلسی در مورد آن

پرسش

برخی از دانشمندان شیعی معتقدند که اصول کافی به محضر امام قائم( عج ) ارائه شده و ایشان فرموده است آن برای شیعیان ما کافی است. آیا این عقیده درستی است؟

پاسخ

اینکه کتاب شریف کافی یا اصول آن به امضای حضرت ولی عصر (عج) رسیده است، مطلب معتبری نیست و نمی توان آن را پذیرفت و به فرض پذیرفتن که تنها یک فرض است، معنای آن این نیست که تمام روایات آن درست و بی اشکال هستند، بلکه کلیت آن مورد تأیید است؛ همچنین اگر کافی متضمن اندک روایات ضعیف است، این دلالت بر ضعف این کتاب ندارد و از عظمت و شکوه آن نمی کاهد، چرا که این کتاب قیم و ارزشمند در بردارنده اخبار و روایات سترگ و ارزشمند بسیاری نیز می باشد و بلکه غالب روایات آن از این قبیل است؛ به هر تقدیر ارزش گذاری "کافی" حاجتمند یک نگرش همه جانبه به آن خواهد بود، نه تنها ضعف ها را دیدن و قوت ها را نسنجیدن.
به طور کلی بعضی از روایات قابل توجیه و بعضی غیر قابل توجیه و دسته ای دیگر را باید به خدا و پیامبرش ارجاع داد و نمی توان در مورد آن به راحتی نظر داد، چه از باب نفی و چه از جهت اثبات.
علامهمجلسی با این که اخباری مسلک است ولی به لحاظ داشتن اعتقادات ویژه خود بسیاری از احادیث اصول کافی و یا فروع آن را ضعیف می شمرد که نمی توان به عقیده ایشان در مورد کافی صد در صد اتکال کرد.

منابع: 

پایگاه حوزه