زندگینامه ی کوتاهی از علامه مجلسی

پرسش

علامه مجلسی که بود؟

پاسخ

ملا محمد باقر بن ملا محمد تقی مجلسی از بزرگترین و معروف‏ترین علمای شیعه در عهد صفویه است، که به سال 1037 در اصفهان متولد، در سال 1111 در همان شهر وفات یافت. وی در اواخر عهد شاه سلیمان صفوی و قسمت عمده از عهد شاه سلطان حسین رتبه شیخ الاسلامی و امامت جمعه و صاحب اختیار امور دینی کل کشور بود و نیز حائز ریاست علمی و سیاسی گردید. تعداد تألیفات او متجاوز از 60 کتاب است که معروفتر و مهم‏تر از همه به زبان عربی بحار الانوار است که در حقیقت دائرة المعارف شیعه می‏باشد و تألیفات دیگر او اکثرا به فارسی ساده نوشته شده است از جمله آنها حق الیقین، حلیة المتقین، حیوة القلوب، عین الحیاة و جلاالعیون می باشد.

منابع: 

پایگاه حوزه