حق‌الیقین

 

مطالعه کتاب

حقُ الیَقین کتابی است از علامه محمدباقر مجلسی در عقاید شیعه که بنا به نوشته‌های خاتون‌آبادی، آخرین کار تألیفی مجلسی بوده و آن را در شعبان ۱۱۰۹ (قمری) به پایان برده‌است.

با انتشار این کتاب در منطقه شامات، حدود هفتاد هزار نفر از اهل تسنن، شیعه شدند

منابع: 

تنکابنی، قصص العلماء، کتابفروشی اسلامیه، بی‌نا، ص 205.