توصیه به نماز شب و نوافل یومیه

ای برادر من بدان که نوافل یومیه و نماز شب، و متممی برای واجبات است و از سنت پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله وسلم) بوده که آن را ترک نکرده تا این که از دنیا رحلت نموده است، پس تو هم آن را ترک مکن و اگر ترک شد هر وقت برایت میسر شد قضایش را به جای آور.

منابع: 

اعتقادات علامه مجلسی ::ترجمه: سیّد حسن بنی طبا