توصیه به نماز شب

تو را سفارش می‌کنم بر خواندن نماز شب به دعا و تضرع و گریه، پس به راستی که این وقت از شب،موقع  نزدیک‌شدن بند به خداوند است و باب دعا  و رحمت و مناجات بازو قلب آسوده است و در آن موقع عمل به خلوص نزدیک‌تر است، چنان‌که خداوند تعالی فرموده است «البته نماز شب (دعا و ناله سحر) بهترین شاهد اخلاص (و صفای) قلب و دعوی صدق ایمان است » و پرتو است که در آن وقت برای برادران مؤمنت  تفصیلاً دعا کنی تا این که به واسطه آن حاجت خودت زودتر روا شود و در مقابل دعاهایی که برای آن‌ها کرده‌ای و بلکه دوچندان آن به تو ثواب داده شود.

منابع: 

اعتقادات علامه مجلسی ::ترجمه: سیّد حسن بنی طبا