ترجمه و تحقیق باب هشتم تا پانزدهم کتاب القرآن بحارالانوار علامه مجلسی

چکيده:

. رساله حاضر به ترجمه و تحقیق هفت باب از کتاب بحارالنوار پرداخته که متجاوز از ‎135 روایت در موضوعات گوناگونی همچون ظاهر و باطن، تاویل و تنزیل، علم ائمه علیهم السلام، تدبر در قرآن و کیفیت توسل به آن، تفسیر به رای و مخلوق بودن قرآن را شامل می شود. این مهم در دو فصل جداگانه با عناوین ترجمه و بررسی و تحقیق تنظیم گردیده است. در فصل اول علاوه بر ترجمه روایات که محور اصلی رساله می باشد و در قسمت متن واقع شده به موضوعات ذیل پرداخته شده که در قسمت پاورقی آمده است بررسی سند بخش اعظم روایات، استدراک ماخذ روایات، نقد و توضیح برخی روایات فصل دوم متضمن تحقیق پیرامون موضوعاتی است که بخش قابل ملاحظه ای از روایاتی که این رساله به ترجمه آن پرداخته است را با عناوین ذیل به خود اختصاص داده است تاویل قرآن، تفسیر به رای و محکم و متشابه/

اسلامی، علی

مقطع : کارشناسي ارشد

استاد راهنما : مؤدب، رضا

رشته گرایش : علوم قرآن و حدیث

استاد مشاور : ناصح، علی احمد

دانشگاه : دانشگاه قم

تاريخ دفاع : 1378