بهترین دعا

افضل دعائی که در توسل خوانده می‌شود دو دعائی است که در صحیفه کامله سجادیه است، یکی دعای مکارم الاخلاق (درخواست توفیق برای خوهای ستوده و کردارهای پسندیده) و دیگری دارای استعاذه من سوء الاخلاق (پناه بردن به خدای تعالی از سختی‌ها و بدی اخلاق و کردارهای نکوهیده). و مواظبت بر عبادت‌های شرعیه با همان شرایط در رفع آن‌ها مُهلِکات کفایت می‌کند و احتیاجی نیست بر این که انسان مرتکب بدعت شود و چیزهایی که در دین نرسیده تشریع نماید و خلاصه مفاسد را با فساد دفع نماید.

منابع: 

اعتقادات علامه مجلسی ::ترجمه: سیّد حسن بنی طبا