بقاء نفس انساني از ديدگاه علامه مجلسي و ملاصدرا

چكيده:

مسأله بقاي نفس از مسايل بنيادي و زيربنايي بسياري از عقايد دين اسلام است و به همين دليل از مهمترين مسايل فلسفه وكلام اسلامي نيز به شمار مي‌رود و متفكران و انديشمندان مسلمان در بسياري از آثار خود به اين مطلب پرداخته‌اند. در اين رساله مسايل مربوط به نفس و بقاء آن از ديدگاه ملاصدرا و علامه مجلسي كه دو تن از برجسته‌ترين عالمان شيعه بوده‌اند، بررسي شده واشتراك آراء و اختلاف نظرات آنها مشخص شده است.

اين تحقيق 7 فصل را در بر مي‌گيرد كه عناوين آنها عبارتند از: تعريف نفس و جوهريت آن، تجرد نفس، رابطه‌ نفس و بدن، ماهيت مرگ وعلت آن، دلايل بقاء نفس،برزخ و وقايع آن و نحوه بقاء نفس.

در طي اين فصول مباحثي مانند تعريف نفس و نحوه اثبات جوهريت آن، نحوه اثبات تجرد نفس يا جسمانيت آن، بيان چگونگي رابطه‌اي كه بين نفس وبدن وجود دارد، چگونگي مرگ وعلت آن، ادله اثبات بقاء نفس، وقايع عالم برزخ ،شرح عالم عقول ، عالم اشباح و ابطال تناسخ مطرح گرديده و مقايسه شده است

نام و نام خانوادگي : ليلا کنعاني

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر علي ارشدرياحي