مشکاة الأنوار

مرحوم علامه مجلسي ، نه تنها در سرزمين فرهنگ پرور ايران ، بلکه در ساير بلاد اسلامي به علت خدمات ارزنده و کثرت آثار مفيد فارسي و عربي در گسترش و شناخت طريقت جعفري ، مورد توجه قرار گرفته است  از امتيازات دوران صفوي ، بويژه عهد شاه سليمان صفوي ، وجود و درخشش اين عالم رباني است که از طرف شاه سليمان ، انجام احکام شرعي و فقهي مسلمين در پايتخت صفوي اصفهان بعهده وي گذارده شد .
این کتاب یکی از آثار و تألیفات علامه ملا محمد باقر مجلسی است. مشکات الانوار چراغدان نور الهی است، چراغدانی که از نور آیات قرآن و کلام اهل بیت (ع) بهره گرفته است. انگیزه نگارش