اجازات الحديث (اجازه-عربى)

اجازات الحديث (اجازه-عربى)

ملاحظات: علاّمۀ مجلسى اجازات فراوانى به عالمان معاصر خود داده كه در لابلاى نسخه‌هاى خطّى آمده و مقدار زيادى از اينگونه اجازات را دانشمند محترم آقاى سيّد احمد حسينى در مجموعه‌اى به نام اجازات الحديث گردآورى كرده است كه ما به تكرار آنها نمى‌پردازيم و فقط آن دسته از اجازاتى را كه در كتاب مزبور نيامده تذكّر مى‌دهيم.

نسخه‌هاى خطّى:

1-اجازه به ربيع الدين محمّد حسينى اصفهانى،11 ع 2/1078 ق، مجموعۀ ش؟ (2) .

2-اجازه به. . . در پشت صفحۀ اوّل نسخۀ خطّى كتاب من لا يحضره الفقيه ش 14773(الهيّات مشهد 2/79) .

3-اجازه به محمّد باقر مكّى در حاشيۀ تحقيق جهة القبله، ش 244 د (الهيّات تهران 1/514) .

4-به على قلى بن حاجى حسين حربى نظرى، ش ا ب (همو 1/638) .

5-به محمّد مقيم بن محمّد باقر اصفهانى در 1076 ق، ش 3046(3) (ميكرو فيلمهاى دانشگاه تهران 2/42) .

6-به امير سيّد على در ذ ح 1084 ق، نوشتۀ عبد الباقى بن امير محمّد حسين حسينى در ج 1/1198 ق، از روى خطّ مجلسى ش 3046(11) (همو 2/43) .

7-به محمّد بن محمّد قاسم حسينى در 17 ج 1/1087 ق، به خطّ علاّمۀ مجلسى، ش 8401(سپهسالار سابق 3/49) .

8-به مولانا محمّد طاهر اصفهانى در 27 ع 1/1096 ق، ضميمۀ بحار الانوار ج 18 ش 4400(مجلس 12/103) .

77

بنگريد به: المخطوطات العربيّه في معهد الدراسات الاسلاميّه/127. مسجد اعظم/39.

نسخۀ چاپى:

1. اجازات الحديث، تدوين سيّد احمد حسينى. قم: كتابخانۀ عمومى آية اللّه مرعشى. -اوّل،1410 ق، سربى، وزيرى،310+31 ص.