خاندان علامه مجلسی

محمد تقى مجلسى متوفاى 1070 ق. بر ساحل حديث سيد حميد ميرخندان
نام : آمنه بیگم مجلسی لقب : بنت المجلسي فرزند :ملامحمد تقی مجلسی از جمله آثار: شرح الفیه ابن مالک شرح شواهد سیوطی سال فوت : قرن 12
عالم عارف،فقیه بیدار دل و ادیب ملامحمد تقی بن مقصود علی معروف به (مجلسی اوّل) ستاره فروزان حوزه های علوم شیعه است . تولد
  آمنه بیگم مجلسی، عالم، محدث و فقیه سده یازدهم و دوازدهم قمری، بزرگ‏ترین دختر از چهار دختر ملا محمدتقى مجلسى و خواهر ملا محمدباقر مجلسى بود.