ولادت امام رضا علیه السلام

امام رضا علیه السلام می فرمایند :

مَـن فـرّج عن مـومـن فـرّج الله عَن قَلبه یـَوم القیمة؛

هر کس اندوه و مشکلى را از مومنى بر طرف نماید، 
خداوند در روز قیامت، انـدوه را از قلبش بر طرف سازد.

(اصول کافى، ج 3، ص 268)