رساله نجات یا اصول عقاید علامه مجلسی

این رساله یکی از آثار و تالیفات علامه ملا محمد باقرمجلسی است که به زبان فارسی و در اصول عقاید می باشد و برای جلوگیری از خرافات و حرفهای بیهوده نابخردان مؤثر و قابل توجه است. 

معرفی اجمالی نویسنده: 
علامه ملا محمد باقر مجلسی در دار السلطنه اصفهان متولد شد. تولد ایشان در خانواده ی علم و فضیلت و در عصر مرجعیت میرداماد فقیه و فیلسوف نامی اتفاق افتاد. علامه مجلسی در اواسط نیمه دوم سده ی یازدهم هجری و ده سال اول سده ی دوازدهم مشهورترین دانشمند فقیه و محدث نامی شیعه امامی، و شیخ الاسلام اصفهان و سرآمد علمای آن شهر عالم پرور بوده است. علامه سومین پسر ملا محمد تقی مجلسی است که او نیز از مفاخر علمای شیعه است و در اواخر حکومت صفویه با پشت کار فوق العاده و حوصله پر توانش توفیق یافت از راه تألیف و تصنیف کتابها و تدریس علوم و فنون اسلامی و تعلیم و تربیت شاگردان بسیار و اداره امور دینی شیعیان عصر خویش، آن چنان خدمت مثبت و سازنده ای به مردم مسلمان و شیعه ایران کند که هیچ مرجع روحانی دیگری چنین توفیقی نیافته است. بیشتر تحصیلات او در علوم دینی در خدمت پدر بزرگوارش بود و از دیگر استادان او می توان به ملا محمد صالح مازندرانی که شوهر خواهرش بود، ملا حسنعلی شوشتری، میرزا رفیع الدین طباطبائی نائینی، شیخ عبدالله بن شیخ جابر عاملی، ملا محسن فیض کاشانی، سید میرزای جزائری و ... اشاره کرد و از شاگردان علامه مجلسی می توان به سید نعمت الله جزایری – میر محمد صلح خاتون آبادی – حاج محمد اردبیل – میر محمد حسین خاتون آبادی – ملا محمد مجلسی ( پسر عموی علامه ) و ... اشاره کرد. علامه مجلسی دو همسر داشته است که از همسر اول صاحب یک پسر و دو دختر شد و از همسر دوم خود صاحب یک پسر و یک دختر شد. گفته شده که علامه همسر سومی هم داشته که از آن صاحب دو پسر و دو دختر شد. علامه در شب بیست و هفتم ماه مبارک رمضان سال 1110 هـ.ق در اصفهان شهر خود به جهان باقی شتافت. ایشان را در کنار مسجد جامع، پایگاهش و نزدیک خانه اش، جنب پدر علامه اش ملا محمد تقی مجلسی مدفون کردند. آرامگاه او در کنار مسجد جامع اصفهان واقع است. 

ساختار بندی کتاب: 

این رساله شامل دو مقدمه و چند باب است. 
مقدمه: 
باب اول: در اثبات صانع 
باب دوم: در اثبات قدرت صانع 
باب سوم: در علم 
باب چهارم: در عدل و حکمت 
باب پنجم: در نبوت 
باب ششم: در اثبات نبوت 
باب هفتم: در امامت 
باب هشتم: در لزوم امام 
مقدمه: 
باب اول: در تطبیق حدیث شریف من عرف نفسه فقد عرف ربه 
باب دوم: قال الله عز من قائل قل اراتیم ان کان عند الله ثم کفرتم به من اضل ممن فی شقاق بعید 
باب سوم: در تفسیر سوره حمد و تطبین فقرات معجز نظام آن بر اصول دین 
باب چهارم: در تفسیر سوره توحید و تطبین آن بر جمیع اصول دین 
باب پنجم: در تفسیر سوره جحد و تطبین آن بر اصول دین

منابع: 

رساله ی نجات یا اصول عقاید علامه مجلسی / علامه محمد باقرمجلسی