مقالات

ایرانیان، در میان اقوامی که سرزمین هایشان توسط مسلمانان فتح شده بود، تنها قومی بودند که بر حفظ زبان خود، مصر بودند؛ امری که دانشمندان و بزرگان را مجاب می ساخت برای فهم عامه مردم، لااقل پاره ای از مکتوبات خود را به زبان پارسی بنگارند. سیر پارسی نگاری در ابتدا همراه با نوعی احتیاط و دوراندیشی بود.
علامه محمدباقر مجلسی از نامدارترین علمای شیعه در تاریخ اسلام است
مقدمه علما و انديشمندان دينى از ديرباز علاوه بر بررسى و استنباط و بازگويى تكاليف و وظايف فردى, به وظايف و تكاليف اجتماعى و برقرارى عدالت و اجراى احكام دينى در سطح جامعه توجه داشته اند.
رساله سير و سلوک مجلسي
«مرورى بر زندگى سياسى علامه محمد باقر مجلسى‏»