موضوعات از دیدگاه علامه مجلسی

علّامه مجلسى رحمه الله در زمينه سلامت قلب و مرض آن و به تعبير ديگر حيات آن كه بسته به ياد خدا و مرگ آن غفلت از خداست مقاله‏اى دارد كه ترجمه مختصر آن چنين است: شناخت قلب و حقيقت و صفاتش از مسائلى است كه اكثر مردم بى‏اطلاعند و امامان بزرگوار ما در اين مسئله مهم جز به كنايه و اشاره برنامه‏اى بيان نكرده‏اند.
ظرفهايى كه در خوردن و آشاميدن و ساير استعمالات مى‏توان استعمال نمود
مرحوم مجلسی رضوان الله علیه بعد از بیان روایت امام محمد باقر علیه السلام در خصوص حضور و عبور قرآن از میان صفوف آفریدگان بحث مفصلی میکند دربارۀ معنای این حدیث و بعداً بیانی دارد در تجسم و تکلم قرآن. و در کیفیت حضور و شهادت و تکلم قرآن در قیامت میگوید: سه احتمال داده شده است:
  اخبار و آثار خاندان پیغمبر صلى الله علیه و آله از هر علم و فن دیگر جامع تر و كاملتر است ، لذا براى تأمین این منظور در شرق و غرب به جستجوى آن كوشیدم و نزد هر كس گمان بردم حدیثى است براى به دست آوردن آن اصرار ورزیدم.