معرفى كتاب مواعظ امامان عليهم السلام‏ - ترجمه ‏ى قسمت دوم از جلد 17 بحار الانوار

ترجمه ‏ى قسمت دوم از جلد 17 بحار الانوار 25 جلدى است كه مطابق جلد 75 بحار الانوار از 110 جلدى مى باشد. جلد 17 دربردارنده مواعظ و حكمت هاى خداوند در قرآن كريم و گفتار گهربار پيامبر اكرم و ائمه اطهار- عليهم السلام- و رساله مفضل بن عمر به شيعيان و حكايت بلوهر و بوذاسف است. آقاى موسى خسروى قسمت دوم اين جلد از كتاب بحار الانوار را در سال 1361 ش به زبان فارسى ترجمه نمودهاند.
ساختار و محتواى‏
جلد 17 بحار چاپ قديم داراى دو بخش است كه بخش اول آن در جلد 74 چاپ بيروت از مجموعه ى 110 جلدى موجود مى باشد كه به نام كتاب الروضه، شامل نصايح و اندرزهاى خداوند و معصومين و اندرزهاى خداى عزوجل در ديگر كتابهاى آسمانى و نيز در حديث قدسى و در پندهاى جبرئيل مى باشد. همچنين وصيت‏هاى پيامبر( ص) با امير المؤمنين( ع) و به ابوذر، به عبد الله بن مسعود و نصايح و اندرزهاى حضرت على( ع) به فرزندان و اصحابشان مى باشد. اما مواعظ سائر ائمه در جلد 75 چاپ جديد با ترجمه ى موسى خسروى تحت عنوان مواعظ امامان عليهم السلام گرداورى شده است.
اين جلد از بحار كه ادامه‏ى كتاب الروضه، يعنى جلد 74 ميباشد از بخش 16 شروع تا بخش 33 ادامه دارد. قسمت‏هاى اول آن كه چهار بخش را شامل مى شود دربردارنده‏ى خطبه‏ها و سخنان امير المومنين( ع) درباره‏ى عدالت و همچنين وصاياى ايشان به هنگام مرگ مى باشد.

از بخش 19 تا بخش 30، هر بخشى درباره پندها و مواعظ يكى از معصومين به ترتيب از امام حسن مجتبى( ع) تا امام عصر( عج) مى باشد.

در بخش سى و يكم وصيت مفضل بن عمر به گروهى از شيعه است. بخش سى و دوم درباره‏ى داستان بلوهر و يوذاسف است كه بين يك حكيم و پادشاهى اتفاق افتاده كه سرگذشت آن شنيدنى و پندآموز است.
و بالاخره بخش سى سوم كتاب درباره‏ى اندرزهاى متفاوتى است كه غير از ائمه رسيده، مانند پندهاى لقمان و انبياء الهى چون حضرت عيسى( ع) و ديگر افرادى كه نامى از آنان برده نشده است.

 

منابع: 

برگرفته از متن كتاب.