معرفى كتاب شيعه در پيشگاه قرآن و اهل بيت‏

ترجمه جلد 65 بحار الانوار از مجموعه 110 جلدى طبق چاپ بيروت، مطابق قسمت وسط از جلد 15 بحار از مجموعه 25 جلدى چاپ كمپانى است كه توسط آقاى على تهرانى در سال 1397 ق به فارسى ترجمه شده است. جلد 15 بحار از مجموعه 25 جلدى، دربارهى ايمان و كفر است كه از باب 15 تا 7، درباره فضائل و صفات شيعه مى گويد. اين كتاب كه از باب 15 شروع مى شود، بر طبق آيات و احاديث وارده، فضائل شيعيان را بيان ميدارد.

ساختار و گزارش محتوا
كتاب با پيشگفتار و سپس توضيحى درباره شخصيت مؤلف و كتاب، آنگاه بيان انگيزه و گونه ترجمه، شروع گشته است. در باب شانزدهم، بيان ميدارد كه شيعيان پيرو دين خدا و پيرو انبياء و اهل حق‏اند، و اينكه آمرزشى نيست مگر براى آنها و عملى قبول نشود جز كردار آنان.
در بابهاى بعدى درباره رافضه، بخشيدن گناهان شيعيان و شفاعت ائمه( ع) در باره آنان همچنين صفات و طبقات مختلف شيعه، و مذمت مغرور شدن و وادار كردن بر عمل و پرهيزگارى و در اينكه خداوند متعال هر كه را دوست داشته باشد دين حق و ايمان و تشيع را به او عنايت فرمايد، و در ترك دعوت مردم بسوى دين، در باب ديگر درباره سلامت و بى‏نيازى در دين، و مسئوليت مؤمن در صبر در راه دين، و ديندارى احاديثى عنوان مى شود.
در باب 24 معناى ايمان و اسلام، فرق بين آن دو، و پاره‏اى از شرائط آنها طبق آيات و روايات بحث مى شود.
در اين كتاب از پايه‏هاى اسلام و ايمان و شاخه هاى آن دو، و فضيلت اسلام و ديگر مسائلى از اين قبيل، مطالبى عنوان مى گردد.
بخش مهمّى از اين كتاب پيرامون صفات، مدح و نشانه‏هاى شيعه است و بدين جهت مترجم، نام كتاب را شيعه در پيشگاه قرآن و اهل بيت عليهم السّلام گذاشته است، و بخش ديگرش در نشانه‏هاى اسلام و ايمان، و پايه‏ها و فرقهاى ميان آن دوست.
مطالبى در فضائل شيعه مطرح شده، كه ممكن است به ذهن بيايد كه چگونه يك انسان به صرف اينكه جزء يك جمعيتى به نام شيعه قرار گرفت اين همه فضيلت داشته باشد، بدين جهت شايد برخى از افراد در اوّلين برخورد، آن روايات را مخدوش بدانند، همچون حديث شماره 18 در باب 15 كه: حضرت صادق( ع) از پدر بزرگوارش از جدش( ع) نقل مي فرمايد كه پيغمبر اكرم( ص) فرمود: خداوند روز قيامت پاره‏اى از بندگانش را از خاك برانگيزد در حالى كه صورتهاى آنها از نور مي درخشد و لباسهائى از نور دارند بر فراز منبرهائى از نور، و در دست آنها عصائى از نور است، از دو طرف عرش حركت مي كنند، در رتبه پيامبرانند، ولى پيامبر نيستند و در مقام شهيدانند ولى شهيد نيستند، مردى بپا خواسته عرض كرد اى رسول خدا آيا من از آنها هستم؟ فرمود نه ديگرى برخاسته پرسيد، باز فرمود نه پرسيد پس آنها كيستند؟ حضرت دست مبارك خويش را بر شانه على( ع) گذاشته فرمودند اين مرد و شيعيان او هستند.
اين حديث شريف مقام بسيار بلندى را براى شيعيان نويد مي دهد كه در نظر بعضى بسى مايه شگفتى است، اما اگر باب 19 را كه در باره صفات برجسته و نشانه‏هاى شيعه و تحريك و تشويق آنها به عمل و پرهيزگارى است مطالعه شود تا واژه شيعه از نظر فرهنگ اهل بيت( ع) كاملا مشخص گردد، و توجه يابند كه اين همه فضائل در مورد افراديست كه داراى چنان شرايطى باشند، معلوم مى گردد كه اگر كسى چنان شد شايسته است اين همه موقعيت معنوى پيدا كند.
انگيزه و گونه ترجمه‏
در ترجمه كتاب حدّاكثر سعى شده عين فرمايشات معصومين عليهم السّلام حرف به حرف به واژه فارسى درآيد و شايد از نظر برخى، عبارات ترجمه به سبك انشاء روان فارسى نباشد زيرا ترجمه آزاد نبوده و حتى المقدور كوشش شده حتّى در توضيح متن، مترجم از خود چيزى نيفزايد، و فقط به تغيير لفظ با حفظ معنى اكتفا كند، تنها نام راويان حديث را كه گاهى دو سطر يا بيشتر ميشده و براى افرادى كه از ترجمه استفاده مي كنند، ضرورتى نداشت حذف شده و فقط اوّلين راوى را كه از امام( ع) گزارش مي كند و نيز آخرين آنها كه مؤلّف از او نقل فرموده ياد شده و فاصله بين آن دو، چند نقطه گزارده شده است.
پيشينه كتاب‏
اين كتاب از انتشارات كتابخانه ى مسجد حضرت ولى عصر( عج) در تهران است كه پاورقى هاى آن شامل بيان سند بعضى از احاديث از ديگر كتب روايى شيعه و همچنين آيات در قرآن و ترجمه و توضيح بعضى لغات سخت در متن كتاب است. در پايان كتاب فهرستى از مطالب كتاب به چشم مى خورد.
منابع مقاله‏
متن و مقدمه كتاب.