فرزندان علامه مجلسي

فرزندان علامه مجلسي

علامه مجلسي پنج دختر و پنج پسر داشته است. پسران وي، دانشمندان ستوده خصالي بودند و دختران وي نيز به همسري دانشمندان بزرگواري در آمدند.

منابع: 

کتاب اُسوه محدثان ::يوسف قربانى :ناشر و تهيه كننده: مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما