علامه مجلسی از نگاه محدث نوري

محدث نوري در بيان مناقب و فضايل علامه مجلسي چنين مي گويد:

در ميان مسلمانان، كسي چون اين استاد بزرگوار و اين درياي بي كران و كوه بلند و رفيع، در ترويج تشيّع، بزرگداشت كلمه حق، شكست صولت بدعت گزاران، نابودي اباطيل بي دينان، احياي سنت هاي فراموش شده دين مبين اسلام و گسترش آثار پيشوايان مسلمانان به روش هاي گوناگون، توفيق نيافته است. بهترين و ماندگارترين آن ها، نوشتارهاي بسيار دقيق و اعجاب آوري است كه در ميان مردم منتشر گرديده است و عالم و جاهل، عام و خاص، مبتديِ مشغول به تحصيل و مجتهد فارغ از كسب علوم، عرب و عجم، گروه هايِ مذاهب گوناگون و صاحبان آراي مختلف، شب و روز از آن بهره مند هستند.

منابع: 

فيض قدسى، ص 56.