علامه مجلسی از نگاه سيد محمد باقر خوانسارى مؤلف كتاب مشهور «روضات الجنات»

مطابق نقل عالم بزرگوار مرحوم سيد محمد باقر خوانسارى مؤلف كتاب مشهور «روضات الجنات» از كتاب «حدائق المقرّبين» تأليف مير محمد حسين خاتون‏آبادى دخترزاده علّامه مجلسى كه شرح حال سى نفر از بزرگترين علماى شيعه را كه داراى تأليف و تصنيف بوده‏اند گرد آورده، و از شيخ كلينى مؤلف كتاب كافى شروع و به علّامه مجلسى ختم نموده، در شرح حال استاد و جدّش مجلسى، شرح مفصلى نوشته است كه چون داراى مطالب مفيدى است، ترجمه آن را در اينجا مى‏آوريم:

... «وى از همه اعاظم فقهاء و افاخم محدثين و علماى ما برتر و بزرگتر، و در فنون فقه و تفسير و حديث و رجال و اصول عقائد و اصول فقه، سر آمد تمام فضلاى روزگار و بر كلّيه علماى مشهور ما تقدّم داشت.

منابع: 

مهدى موعود عليه السلام، علي دواني‏ :انتشارات اسلاميه‏ :مقدمه، ص: 66