شاگردان علامه مجلسی

بیش از هزار نفر از طلاب و دانش‌پژوهان از محضر پر فیض علامه مجلسی استفاده نموده‌اند. علامه اجازه‌های فراوانی نیز به شاگردان خویش داده بود. افراد ذیل از جمله شاگردان علامه‌اند:

مولی ابراهیم جیلانی

مولی محمدابراهیم بواناتی

میرزا ابراهیم حسینی نیشابوری

ابوالبرکات بن محمد اسماعیل خادم مشهدی

مولی ابوالبقاء

ابو اشرف اصفهانی

مولی محمدباقر جزی

ملا محمدباقر لاهیجی

شیخ بهاءالدین کاشی

مولی محمدتقی رازی

میرزا محمدتقی الماسی

مولی حبیب‌الله نصرآبادی

ملا حسین تفرشی

محمدرضا اردبیلی

محمد طاهر اصفهانی

عبدالحسین مازندرانی

سید عزیز الله جزایری

ملا محمدکاظم شوشتری

شیخ بهاءالدین محمد جیلی

مولی محمود طبسی

محمد یوسف قزوینی

سید نعمت‌الله جزایری