ربيع الاسابيع :: ادعيه و اعمال جمعه و ديگر روزهاي هفته

 

معرفی کتاب

علامه مجلسي در ادعيه و اعمال، آثاري از خود به جاي گذاشته است كه زاالمعاده مقباس المصابيح و تحفة‌الزائر از مهمترين آنها به شمار مي روند، او ربيع الاسابيع را مخصوص آداب، ادعيه و اعمال مربوط به شب و روز جمعه تاليف و جمع آوري كرده است.

ساختار کتاب

علامه مجلسي اين كتاب را در چهارده فصل و يك خاتمه تدوين كرده و در شب جمعه بيست و دوم جمادي الاول 1099 ق آن را به پايان رسانده است. وجود سي و پنج نسخه خطي از اين كتاب در گنجينه دست نوشته هاي خطي كشور نشان اهميت كتاب و اقبال عمومي نسبت به آن است.