داشتن نيت جدايي

سيد نعمت اللّه جزايري از شاگردان زبده علامه مجلسي كه 4 سال در خانه علامه مجلسي ساكن بود و بهتر از هر كس با استادش آشنايي داشت، چنين مي گويد:
چندين سال با وي معاشرت كردم و شب و روز با او بودم، هيچ عمل مباحي از او نديدم تا چه رسد به مكروهات؛ زيرا وي از فرمايش رسول اكرم صلی الله علیه و آله پيروي مي كرد كه فرموده است:در هر كاري نيت داشته باشيد، حتي در خواب و خوردن. تمام اعمال و افعالش عبادت بود.1

پی نوشت:
1. زندگى نابغه فقه و حديث، ص 63، برگرفته از: زندگى نامه علامه مجلسى، ج 1، ص 153.

منابع: 

کتاب اُسوه محدثان ::يوسف قربانى :ناشر و تهيه كننده: مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما