بقاء نفس انسانی از دیدگاه علامه مجلسی و ملاصدرا

چکيده:
مسأله بقای نفس از مسایل بنیادی و زیربنایی بسیاری از عقاید دین اسلام است و به همین دلیل از مهمترین مسایل فلسفه وکلام اسلامی نیز به شمار می رود و متفکران و اندیشمندان مسلمان در بسیاری از آثار خود به این مطلب پرداخته اند. در این رساله مسایل مربوط به نفس و بقاء آن از دیدگاه ملاصدرا و علامهمجلسی که دو تن از برجسته ترین عالمان شیعه بوده اند، بررسی شده واشتراک آراء و اختلاف نظرات آنها مشخص شده است. این تحقیق 7 فصل را در بر می گیرد که عناوین آنها عبارتند از: تعریف نفس و جوهریت آن، تجرد نفس، رابطه نفس و بدن، ماهیت مرگ وعلت آن، دلایل بقاء نفس،برزخ و وقایع آن و نحوه بقاء نفس. در طی این فصول مباحثی مانند تعریف نفس و نحوه اثبات جوهریت آن، نحوه اثبات تجرد نفس یا جسمانیت آن، بیان چگونگی رابطه ای که بین نفس وبدن وجود دارد، چگونگی مرگ وعلت آن، ادله اثبات بقاء نفس، وقایع عالم برزخ ،شرح عالم عقول ، عالم اشباح و ابطال تناسخ مطرح گردیده و مقایسه شده است.

کنعانی، لیلا

مقطع : کارشناسي ارشد

دانشگاه : اصفهان

استاد راهنما : ارشدریاحی، علی

تاريخ دفاع : 1383