امامت از دیدگاه علامه مجلسی(ره)

چکيده:
این پژوهش ابتدا در مورد شرح حال و آثار علامهمجلسی (ره) مطالبی را بیان می کند. در بخش اول که تحت عنوان امامت عامه می باشد به بررسی ضرورت وجود امام در هر عصر، تعریف و نظرات مختلف در باب نصب امام، دلایل وجوب نصب امام بر خدا در هر عصر، شرایط امامت (افضل بودن، عصمت) شرایط و صفات امام از دیدگاه حضرت علی(ع)، می پردازد. (علم امام و منابع علم امام و کیفیت علم امام .) بخش دوم با نام امامت خاصّه در مورد اثبات امامت حضرت علی(ع) و سایر ائمه (علیهم السلام) و اثبات وجود امام زمان (عج) و غیب ایشان، شبهه درباره طول عمر صاحب الزمان (عج) و بیان علت و سبب غیبت امام عصر(عج) بحث می کند.

عزیزی، خدابخش

مقطع : کارشناسي ارشد

رشته گرایش : الهیات

دانشگاه : دانشگاه تهران

استاد راهنما : کوچنانی، قاسمعلی

تاريخ دفاع : 1378